FOND TATRYVET

Čo je fond TatryVet

Čo by ste mali vedieť o fonde TATRYVET

 • Nová, historicky prvá cesta podpory zdravia zvierat.
 • Každý projekt je nezávislý finančne aj podporou od jednotlivých donorov.
 • Tvoríte jednotný tím – my – fonďáci a vy, prispievatelia – patróni.
 • Na jednotlivé projekty sa použije 100 % vyzbieraných financií (očistených od poplatkov pre banky a PayPal + operátorov).
 • Každé € sa počíta.
 • Každý deň robíme taký krok, ktorý je súčasťou cesty k niečomu veľkému, niečomu pozoruhodnému.
 • Absolútna transparentnosť, efektívnosť vynaloženia finančných prostriedkov.
 • Všetci členovia nášho tímu pracujú bez nároku na odmenu, čisto z nadšenia pre pomoc zvieratám. Zoznámte sa s nami bližšie.

  MVDr. Pavol Jurčo - správca fondu
  Mgr. Adriána Jurčová - projektový manager
  MVDr. Alena Krahulcová - koordinátor projektov pre "wildlife"
  MVDr. Gabriela Hriňáková - koordinátor projektov pre "pets"
  Tatiana Leščáková - finančný dohľad nad projektami

  Všeobecné informácie:

  Fond TatryVet, n.f.
  Kukučínova 498/19
  059 18 Spišské Bystré

  IČO: 45742120
  DIČ: 2023953899

  Banka: Tatra banka, a. s.
  Č. účtu: 2927903036/1100

Štatút neinvestičného fondu Fond TatryVet, n.f.