Všeobecná podpora Fondu

Všeobecná podpora Fondu

Prostriedky budú využité na bankové poplatky Tatra Banky, správu a aktualizáciu web portálu Fondu TatryVet, n.f. , administratívne- poštovné...

Cieľová suma:
1 000
Vyzbierané:
50,00
Do konca zostáva:
-48 dní
5% vyzbieranej sumy